Surahammar Fido famnar

      vägen

                                

VÄLKOMNA !   

      

 

 

väntan , lämnar , = Annika 

ventan , lemnar , = andra rummets svar  (utom ordet väg)  

 

                  

 

 

Ave Guds famn i hjelpen