Surahammar Fido famnar

      vägen

                                

VÄLKOMNA !   

                OBS!!   barn = children , in swedish language

 

Personliga SAMTAL med andra rummet 

 

Se svaret i Jesus skola

AVE gör hon som är timmens famn 

 

väntan , lämnar , = Annika 

ventan , lemnar , = andra rummets svar  (utom ordet väg)  

 

                  

 

 

Ave Guds famn i hjelpen