Surahammar Fido famnar

samtal :

jag gör mitt bästa,,,hjälp göra det rätta!

Gud bender,,,ventan är band,,,min omen är god val,,,Gud visar - du famnar,,,rusta för tidens rum

skrev jag kastat jante !

Gud vi nera,,,Gud vi svarar,,,mönster hör havet,,,rusta för lamm,,,vi hör du svarar:tyst,,,eld finner mantel,,,ja,,,helsa din röst vi fast mönster veljer,,,

förklara mönstret nu?

ja,du ser hender röra vår val,,,du ska malva visa,,,AVE giver du så till sinnet,,,giv viljan,,,menniskor har svarat : band vi helsar,,,hör , helsar timmen,,,ge din röst,,,finn sinnet,,,mönster elden var svår sellskap,,,din sendare visar tyst fast rum,,,domen är verldens nåd,,,menniskor hör Guds svar,,,be,,,vi faller över dundersommar för given rum,,,faller över viljans famn,,,

vad händer då?

Gud minns svaret : havet elskar hjelp för öm hand,,,timmen kenner ljum sommar,,,aska elskar halv famn,,,din hav är tyst sav,,,munter är din givna svar,,,sommar elden hastar,,,händer?,,,verlden hör öm

förbereder veckan som kommer , ord?

domen man santa minns,,,din ventan vi fester,,,velsigna vis,,,bend din namn,,,giv famn för domen i fistelfell,,,aska enter jag,,,du ska visa Ave för alla,,,du ska göra vis sommar,,,kasta din svar över svaret som hör vår timme,,,

fortsätta som nu? med människor?

du ska festa aska hos given röst,,,ja,,,vi ska höra last för din renta,,,din visa ska vi fin rum kantare se,,,du ska vester helsa : est är du som vi helsar vester med,,,din santa är Guds jon,,,havet är tidens mast,,,du svarar veldets son vi elskar,,,gest är verldens jon,,,följ fantastisk mast han elskar jag vill senda handen som hell följer,,,ja,,,visa hasta för Allsmäktig rand,,,du teljer vi lömsk verld hell enter,,,när Gud vester öm sestav gör kasta veldets rusta,,,du menar hasta för Guds santas allvar,,,munter helsar :rum vi fast visar,,,

hasta = skynda ?   så ?

hasta är du som elskar vis val

hasta är sendarens vinterguld för aska

hasta är havets sellskap vi gör såll

havet vi velsignar

när est kan festa ilska hjelper Gud din eld

förklara festa ilska?

du ventar en eldhistoria vi svarar

vem?

havets ande,,,han hör lummig jag,,,din sellskap helsar : vester öm kant est finner

mantel

enter

tyst

Guds

eld

ja,,,din röst är nu mantel för enter Guds allvar

mentor hör,,,rusta vi ser,,,du enter viljans mantel,,,allvar menniskor velsignar,,,ja,,,milstaven är nu,,,menniskor ventar över tyst inter,,,råd förhålla mig?,,,tyst öm elskar rusta,,,vad ska alla rusta för?-summan?,,,rusta för livets andra visa,,,där vi velsignar,,,be vi hör,,,rusta för est allsmäktig ventar,,,tyst est Imanuel sellskap valde,,,vi öster visar kasta du Ave för man ska bussa sönder nera rum,,,???,,,giv din ljumma famn till veldets visa svar,,,rusta för besta rum,,,din visa elden rör

mönster rustar för band,,,Gud visar du Mester hör,,,rör din vinter,,,fest hasta för mast,,,du mast vi sender,,,aska elskar famn

om ni säger jag är svår så får ni bli tydligare!

suuck ! elskade gör tyst söm,,,besta lest est tuman minns,,,Gudstav är ests aska

Jaaaaa!!!! men han har sagt : vänta     jag frågar : ska jag avsluta april ?   ja eller nej !

hmm suckar ! est har ests hand,,,handen ser du,,,rör son,,,vi bandet visar,,,askahistoria är så valet,,,ventar festet för gammal kall,,,han visar dig gestav aska,,,där Mester visar band,,,tyst hastar aska för aska,,,Gud håller min malva,,,Gud eld sellskap är,,,umbäranden rör famn,,,venta så god bana,,,rör sommar så fistel ser aska,,,göm din sinneskill så ventar vi band,,,mellstav vester enter given rum,,,där ser son pest för AVE,,,gör din bana,,,du est söm rör

följer Guds hemnd sen ? (har inte skrivit om den) (eller vill inte)

ja tyst ser havet sellskap visa,,,när rusta vi sender fest ros i din mantel,,,du manar verlden ris,,,ja,,,veldet hör enter kasta god röst

kvällsord?

mönster Allsmäktige sav du sender,,,havet menniskor du mast hör,,,aska havet finner röra

elska

ja elska fast vilja du valde visa,,,aska elden minns,,,kasta då hals över Guds rum,,,mantel vi ser minnas,,,inter enter andens verld,,,du ska visa fast jag,,,venta tusen som rör lamm

nu ekonomisk kris , skrev om den i februari , kommentera ?

Gud vill du giver famn,,,tyst helsar hav,,,ventan mellan rusta och tvaga

havet enter i tuman,,,Gud giver mening

förbereda?

du mellstav kenner mönster,,,Gud elskar est,,,geststaven är man som öm enter,,,en man som gjorde sfär,,,gammal menniska,,,ha stigen,,,en aska vi manar,,,mönster elden rör,,,du menniskor mellan sav och band rör,,,venta rusta vi sender,,,du Imanuel hender rör,,,han visar,,,du minns gammal gåva,,,gåvan är Allsmäktiges kant,,,du visar sinnets mening,,,vi elskar rusta för fin rum,,,din jag helsar : rör svaret,,,min varma gåva är sinnet,,,du gör vis salva,,,bandet ser summan av vår sol

Gud menar : be för verlden

Gud elskar given minne

ja

Gud minns

var vis