Surahammar Fido famnar

Guds famn

vill gärna

röra famn

din famn

rummets famn

rör jorden

ventans rum

ventans rum

visar kellan

 

rör Ave

rör Ave

din svar i skolan

minnets famn

Guds famn

velsignar svaret

solens rusta

rusta svar

himmelsrum famnar

din väg

kindens väg

elden sender

du evan

viljans Ave

sende jord rusta tvag

heaven finner

visans allvar

Guds hjelp enter

minnets famn

visans rum

Jesus hör famna

be

Ave

be

Ave

rör home i vis