Surahammar Fido famnar

venta

skriv:

nemner hjelpen för rum

skriv:

jorden Ave famn

Gud sender famn

visa domen i din Ave

föss din rum

fantastisk allvar hjelper du så

se ventan vester hör

est har ris ton gett

så famnar Gud vis svar

kommande ventan är jordisk famn

meningen är dom i sendaren

jaa

Gud ventar famna din väg

före din rum jorden fester synd så före hör hell hjelp

där sender tvist över din Ave

så följ vägen

så följ vägen

vi sender

-skriva det här?   rätt?   nu?

hender ventar famna jordens ton som fösser Guds jord

före svaret är din hjelp kall i famnen,,, saven famnar domen

hör jorden festa kinden

vi vester kallar hem himmelsväg vid form vid rum vid sendaren för solens tham

kend dom är namnet

visa Guds famn

vid tonen

vid rum

vid röst

vid skolan

vid vägen

i jordens rum

följ vinter

se

föss god famn

visa solen

hjelp famnen

rör rusta

fest allvar

Gud ventar du ska följa domen

visa Gud jorden i helsvart sendares föll

för hjelp är skolan vid jord

hämta minnets famnar

hämta minnets jordiska vilja

hämta rum för svaret

rusta vis jord

-jag gråter i hela mig,hur behandlar man vissa!

Mester sender viljan

vi hör viljan svara svaret

Gud ventar finna minnet

minnet är vis vid din nera famn

-vill ge så mycket

-förklara domen!

ventil visar verlden,,,hemma följer vi jord,,,du ber verlden finna solen,,,jaa,,,hör vår rum visa sinnet,,,ventan är famn,,,visa hjelpen,,,Gud famnar val före kind,,,du svarade sendaren,,,var famn,,,visa solen för nådens ton,,,över viljan är ventan

ventar du se svaret?

föss vis sav

Gud är human i kellan

venta rum som hör nåd

du visar famnen i jorden

följ var rum som himmel rör

så allvar visar jorden

nera är rusta jord för famnen

tuman är vis i sol

hör din väg

rör din svar

visa jord vi är i ton

där är viljan svaret

Gud ventar famna domen

minnet är hjelpen

visa famnen  visa svaret

visa jorden rum vid havet

visa svaret i god famn

be

för rusta är hemma i skolan

minnets Ave visar sinnet

havet är i namnet