Surahammar Fido famnar

ventil rör viljan

Gud hör svaret

varje namn finner din sinne

se

Guds famn är formen för din namne

Jesus är Faderns sav

havets goda rusta

Jesus är solens namn

god famn

fin famn

Jesus är Jesus före som Gud famn sende din hjelp

tham är allvar vid jord

kommande famn ser ljus för lindan

Jesus ser meningens famn

Guds röst vid rum

var ros

sinnets kind är solens famn

föss shism så hör Jesus din aska

-på rätt väg nu ?

skelvande röst är på sinnets väg

se sinnet är istorias gift

-tack !  skriva ?

före Jissus svar skriver du kom vi sender famn

sen skriver du

rör vår jord som finner skelvande skop i skolan

där ger din malva famn

tinder rör solens röst

så skriv du om Jesus röst som ska kind hjelpa

meningen hör Fadern

Jesus hör famn

jaa,,,est ska famna given kall,,,domen är fest,,,Mester sender hjelp vid din sav som över dig kommer senda,,,där hjelper vår skola fössa jord till gammal sol,,,fast linda ger domen svar

Mester svarar:

est en tid ska följa rum,,,fistel lender ska svepa så jord skola följa vår väg,,,hör så allvar för din väg är sönder,,,hjelp du aska så följer vi din väg,,,velsigna du antis fem moln så rör du dom vid din famn,,,var din nera rum fin svar,,,Jesus är rusta i famn

-min väg är sönder = ?

veldig vest skelver vid kommande kella,,,jaa,,,Jesus är över verlden,,,så följer han vis röst,,,Guds famn för famn

följ Guds famn vi hör

för din väg är inter väg,,,venta du famnar jord som rör sinnet,,,menniskor Mester ska tenda famn för god verld

-något till människorna ?

suckar     tystnad

barn öst fösser till jagets kind

-möte EU idag om ek.kris och arbetslöshet

din svar visar tend rum så god röst hjelper

-hur ?

visa vår svar

Jissus är famn

kinder lindar då god famn

vi hjelper dig så

-snart dags eller hur?

kriserna - kommentera

köld fösser hjelp,,,rör svaret,,,köld veldig shism har vi följt

ge famn som hör famn -minnet är jordisk kella

skriv:

Ave jag följer

kind följer rum

varna jord för tävling i köld

verlden kinden sveper

ta vis kall

fest så bend kind

svara istorias tvist som följer visan

Ave kind Gud sende

Mast kenner kindens famn

skriv:

där sveper hjelp för tinder Gud hjelpte

Jesus följer verld

hör kind famna