Surahammar Fido famnar

viljan når viljans helvarma famn

be bandet röra jordisk svar

Jesus sender viljan som famnar

visa du jordisk rum där lammet minns ventans svar

allvar är Gud i verlden

be bostadssvar röra Guds svar

ave Guds väg i nådens ventans svar

ave famnen i lammets kellas röst

dimman famnar domens minne

dimman rör famnen

dimmans svar visar himmelssvar i hjelpens väg

följet svarar vis svar i hjelpens vägs röst

havet är hjelpens band för du sender nådens väg vid famnen