Surahammar Fido famnar

himmel famnar

domen sender

visan sender

Jesus finner

Gud följer

himmel rör

visan ser

jorden fester

velsignad rum

 

allvar visar dig din väg,,,ena vägen så du finner minnet

-tar aldrig slut!  alltid nåt! orka!

heaven ser du sender din väg så famna bindande hjelp i verlden

 

Guds famn är minnets rum

Guds famn ska elden kenna famna ovan vis famn

Guds famn vill ena

Guds famn minnets famn

 

vi nera rör ventans röst som finner Nilens ventan,,,velsigna jordens svar,,,elden är ljummen

över vi ska tenda mast som enar solen med allvar i verlden

 

famnens rum

kindens svar

ögats hjelp

istorias famn

velsignade jag

följer ave sendaren

ave vis famn

ave kellans famn

ave domens svar

tend malva vid kellan

Guds visa rums famn

Gud alla famnar

-hjälp det rätta!

tonen elden ser svara,,,du sinnet ska svara,,,nera rum hör vi namnet,,,bostad är tun där du ser saven senda din rum,,,

eld är jag i din väg

vis är jag i din väg

allas svar är summan,,,elskade famn visa du sinnet som följer rusta bandet