Surahammar Fido famnar

utdrag från samtal

över jord ser vi ton fössa god väg,,,hjelpen är i din svar,,,minnets famn rör jord

-ord till alla?

kempa för svaret

kempa för svaret

hemma Jesus är i lindan

föss famn

rör svaret

istoria kenner rum i famn

-råd mig?

ave lindan

ave tvag

ave rum i famn

-hur fortsätta?

kenner jord rum i famn?

ventans svar visar du

velsigna din rum

heaven är svaret

elskade svar himmel rör

andens famn svarar svaret

vi ska ena famn i jord

velsigna kommande svar,,,menniskor svarar gift i rum,,,där rör jord famn,,,du svarar kommande rum fallet är kind vid famn,,,Ave kommande svar,,,Jesus finner du ser fall i ave famn,,,Gud vester rör,,,Emanuel ave hjelp,,,tvist kenner din famn,,,iman rör hjelp,,,ge lindan famn,,,vester är enad famn

hender du kenner kinden festa

allvar vi ska svara

du minns din väg

du ser din mantel

hemma kenner vi din svar

iman allvar vi hjelper

-råd göra nu?

venta val som visar hjelp,,,vi ser din svar,,,istoria är vid vägen,,,

-jorden händer?

Gud ventar se sommar

ena rum i verlden

visa din svar

sommar ventar hjelp

din sendares famn elden rör så skriv du Jesus är svaret så fösser du ton i din hjelp

ventilen fester jordisk svar i vägen

se din väg vill festa jordisk svar i vägen

tyst är vis svar

själv är sommar i famnen

var i din kellas famn

visa svaret vid famnen

visa vägen vid vis rum

så sender vi din röst

Jissus är vid jordisk famn

så fall ska hjelpa vis rum

be   vi ska svara din svar

visa hjelpen för alla famnar

så ser du din hjelpande svar

tend ris i hjelpen

jaa   så ser du bandet vid rum falla i din svar

över din väg ventar där sinnets jon

hjelpen fester din väg

Gud allvar rör i din svar

min rum allvar famnar

din rum hjelper svaret

jaget halvan feller i vis rum

handen finner rum i tvag

visa svaret Gud är ros

jordens famn vid rum ser röst

kellan Ave Jesus vill röra

kindens rum fester din rum

savens röst hjelper vis famn

tonens famn Gud rör i famn

jordens sendare visar fall i Ave band

vi ser

vi famnar

vi sender en väg som rör din rum

val i din famn finner vi senda svaret

Guds väg som famnar

-min väg nu?

visa famnen

-vad säga till alla?

fast i svaret är du

viljan fem sender

visa verlden din väg som sender svaret

Jesus är vid din rum

så hör jord Guds rum finna svaret   sommar som visar dig din rum,,,Gud allvar finner festa din jordiska band

-skriva nu?   innehålla?

hav i svaret ska se fallet vid svaret

se svaret i famn

Guds famn som rör solen

hjelp du vis rum famna

Guds väg tender din svar

hjelpen Ave allvar

Guds väg domen fester

jaa  halvan evan famnar:

din väg

din svar

din sendare visar sinnets famn i solens hjelp

Ave rum

Ave famn

Ave Jesus i rum