Surahammar Fido famnar

famnen ser santa

 

domen

finner son

enter

famnens famn

kallsav

Gud binder

listfamn

söster fast svarar

Gud helsar:

göm ests höstsellskap

omen eld finner

Guds son binder rum