Surahammar Fido famnar

se

var nera

tend röst som hör ropet i vishetslinda

hjelp allvar

rör svaret

ge svaret i Guds rum

visa allvar

visa svaret

var hjelpen i rosens famn

gå   du rör Faderns famn

gå   du rör rosens kella

gå   Fadern är i svaret

svarets sols kellas allvar

ave bandets sol

ave Guds famn

ave din kellas allvar

be Gud senda en allvar

jaa

be svaret fössa gammal hjelp

fem sender andens givna famn

hjelpen rör Fadern

menniskor ser tonen följa hjelpen i Faderns goda rum

var Guds famnar

var Guds svar

hjelpens kellas svar

gå   ave vis väg

gå   ave vis famn

gå   Guds rum vid jorden