Surahammar Fido famnar

sveper vis...du var val...ge sviken salva för home...se så...giv din rand...giv så sommar...se eld är gåvan...hör så man ser allas jag för allvar...timmen famnar...timmen visar...se så havet...min sinne giver så jaget...eld ser hav...

se halvanbarn

se halvansvar

se halvangiversanta

se halvanval

se svaret

se valet

se jaget

se famn vi sender

be

min son är kend val...söm faller över din val...gör halvans sommar...minnet bender...

gör svaret

giv svaret

se fall över santa...se fall över bind...se fall över jagets allvar...

rör var mantel...se då famnar mantel...geldenär helsar...

så famn

kan vi vara jagets halva?

kan vi se din santa?

kan vi vara val?

kend ser så famn...menniska tag var barn...sök så halvans jag...be vi livet var...

så hör vi din allvar