Surahammar Fido famnar

- tankar   framtid   ord på vägen?

eld giver kellan

Imanuel finner famn som rör din kella

hjelp Guds famn fössa Guds visa jag där lindan finner en famn i jorden

- allvar / viktigt nu?

tag en veldig tons hjelp

du följer...du finner lindans givna väg

vi ser du ska famna hjelpens nera famn så du visar rum din fall vid Guds havs gamla famn

en sol i rum svarar

en sol i rum famnar

en sol i rum hjelper

var Guds svar så hjelpen famnar lindans kella

- göra?   aktivt?

följ nåd vid domens ton

jaa

följ rums famn

elden sender rum som ska vilja röra verlden i vis svar

himmelsgumma är vid hjelpen

du hör lammet finna gammal vis svar

jordisk rum som är i nådens linda

allvarssols santa ska visa Guds hjelp för gammal allvarssvar

jaa

du ska be famnen senda en veldig rums kellas fall där rusta vis rum svarar:

hemma är hjelpen i nådens gamla kella

ave famnen vid domens hand

var god hjelp före Gud ska famna vis rums sendare

anden är god vid kellans namne

gammal famn i nådens ave

havets himmelska ande

svarar en ave vis rums famn

- skriva lite?  varje dag?

så kest intager vester viljas velde

vi svarar

en tist ventan hemma finner dagen salvas velde i kommande ventil

eman hemma kenner jag följa

hemma allvar visar hjelp

sol i lindan felsignar lamm

tender kommande hjelp

rör lindan

kiss famnar

kom i lanternas timme

bind estraden i fallets fall

tager en vägs tent i skommande velde

där lindar hjelpen havets kella

vi famnar veldig hjelp

vi sender tinder i famn