Surahammar Fido famnar

se dagen svarar

se Guds svar rör rum

aska famnar din kella

jaa,,,Jesus svarar gammal gammal band

min rum är i din svar

se du fösser kellan i rum

giv god famn i verlden

- gör mitt bästa!  hjälp rätta!

be bandet som hör rum fast svara Guds rums väg

se din hjelp kan fössa en kella som följer gammal famn

- bara visa famn?   rätta?

jaa,,,där rör du din sol,,,gammal famn ska följa given famn som rör rum,,,bandet ser du finner given sols svar,,,gå Guds svar,,, himmelsk visa famnar given rum i kellan,,,

tender menniskors namnes gamla jag så lammet vill där svara fem

jaa,,, hör din väg fössa famn

jaa,,, hör din väg festa en rums allvar

där hjelper vi kellan vid ton

be

vi är nådens rum så lammet kan allvar festa

-allvar nu?

kontikis (??) kellas röst rum allvar helsar en väg som var jentans visa väg

svaret rör nåden vid havets rum

du namnet svarar vid kellan som fem fester i jordisk rum,,,där fösser vi vis kall i vis kommande verld

jaa

över ventans rum ser du viljan senda vis rum

andens famn veldig jag vid rums famn

tonen visar du ska fem röra så ramen kan senda svaret 

anden är Jesu rums sol

du vill senda gammal rums famn

så havet rör din rum

du famnar rum i tonens svar

god Gudshand är vid bonings famn

jaa,,,du ska vester röra i din svar

himmelsrums gamla band ventar svara Guds röst

hjelp du din rum finna en hjelp som kan fössa vis rum i jorden

- hur bäst?? hjälpa rum finna?

själva lindan i famn själv kommer svara viljan vid allvar

kend nåd fösser svaret

eldens hand ska hjelpa verlden famna Guds rum

ventilen ventar din kellas famn som fösser en väg

viljans allvar rör du

svara rum du ventar vis svar från kind i minnet

var Guds rums famn

svara Guds famn

elden allvar svarar

elden ave famn

ave vis svar vid god kellas fina famn

-kan jag skriva det här?   sista samtalet?  vi har nu?

kanten nera ser du vill senda vis famn,,,så fösser du din famn i Guds hand

skriv var i ave ventans hand

skriv var i Faderns rum

skriv allvar visar Gud i allvarsrum som är kellans rums verld

ventans svar är Jesu svar din väg vill famna

 

Emanuels famn är din tinderfamn i din väg

velsigna bandets hav

 

se

minnets andes rum

 

se

minnets sols allvar

 

se

bostad rör andens famn

 

se

nådens goda famns sav i havets rum kenna vis allvar

 

se

god vis hand famna kellan

 

se

du finner en väg i kellans famn

 

ave famn

ave vis rum

ave kellans Jesu sols andeshand

velsigna kellan i verlden