Surahammar Fido famnar

kenner kommentaren ljum famn?

böna verlden henderallvar

feltet hör

vi sömmen rör

tusen

helsar

barnet

helsar

valet

sender

visan

famnar

fadern sår

Gud

elskar

jorden

veldet famnar

du sveper din kommande namn...tiden ser jorden som barnet kommer senda...bind vam för sommar...jenta veldet varnar...yster summa tiden valde...bend humans jon...se vi estraden gör...eld helsar sol...

mester hör

du hör

hender hör

valet hör

omen hör

fadern hör

inter visar

inter rosen valde

hela tonen var täm

sinnets iman

jordens famn

fems val

se rosen var jag

bibelcitat jag kan ta med?

Tessalonikerbrevet ventar eld...gör så kall...se vi menniska eld kan mana...vi enter täms jord...

vilka är vi?

(ler)  tidens hymn... jorden hör , fem kan komma...

något hälsa alla människor?

ja säg :

AVE summan

jordens kant

hör alla vester visar jordisk tid