Surahammar Fido famnar

jag fortsätta någons verk?

hör

nu välkommen visar sonen...följ nu en livsson...följ sonens hand...över dig har vi nilens ton...människa vörda minnet...fortsätta som vanligt alltså,jobba med barn?...var sed älskar minnet...nu har du en minne...gör så en pandera se välkommen är mantel...se nu svarar tiden...

en famn

du tiden har

har du hela saven,malva?

en har fin sed

har du saven, minnets kant?

en är faderns ton

handen hör vam

minns du

jag finner nu svaret

minns du

vi allvaret såg

minns du

handens alla famnar

minns du

halvans önskan om andens jag

minns du

en jag har home

minns du

sanden före handen

minns du

vi såg halvans hand

hör

över saven

en sanning famnar

jag har vam

inte hela

inte allvar

inte andras hav

inte andras omen

heter sonen

sonen har jag helat

kan seden vara som kristendom?judendom?islam?buddism?hinduism?    kommentera!

seden elskar numera en...en hel sav...sanningen har nu mantel...har du seden sett?...vet inte!...sök...handen har så jaget...

förklara seden!

när du gör son

så listar du en mantel

när du har sonen famnat

så är du min

nu hela saven ökar

hör vallens

hör sonens

hör herdens

hand

så har du välkomnat jaget