Surahammar Fido famnar

kasta din rest över jord

ja

vi rör - du visar

var rum visar tiden

gör god minne

minnet minns aska

finner du salvan visa du bandet

Gud hör du nera famnar

ton vi nera

se vi famnar

viljan är tinder

visa famn för sinnet

försöker !

Gud ventar minnet ska visa dig gift (gåvan)

gåvan nu?

vi hör

en namn santa ska höra

det är hjelp Guds ton

då menar Gud sin namn

som hör din namn

så finner rummet namnet

tyst vill senda kasta home för tuman

där hjelper rummet famn

tankar,,,andras tankar,,,om mig,,,bli av med?,,försöker förstå-ledsamhet-bedrövad-allvar-uppgivenhet-försöker förstå-förstår-trodde aldrig-trodde aldrig x skulle svika-trodde aldrig bo ensam-trodde aldrig det här skulle hända-kommentera?

följer verldens val,,,jentan ska linda viljan,,,ventans rum hör du ventar sönder vid din malva,,,vi ser att sönder hjelper omen,,,meningen ventar hjelpa,,,verlden vintersellskap,,,hender skiner,,,jaa,,,hender ska höra istorias givna kall,,,

,,mitt sönder ??

jordens töm,,,där istoria finner synd,,,där malvan est kenner kommande sinne,,,du valde din hjelp,,,himmel visade dig istorias hjelp,,,fönster ser rum,,,

,,,liksom,,,förstår ej,,,

meningens allvar hender är

tänka på?

nej

tinder ser famn,,,vi hör rum famna

vi famnar

-tack!

vi famnar

-yes!

vi sender tinder

Gud rörde lamm

-glad!

tender jordens namn

finner ris för verlden

gest helsar vi

allvar visar du

namnet vill hjelpa dig hymn velsigna

var veldig rum

så ser du given svar

est helsar famn

din istoria ska rum senda hjelp

halvan elden hör

sol ser Gud där rum fester,,,fönster ser guds timme,,,nera menniskor visar han verlden för istoria,,,Gud ser var hjelp för svaret,,,svara dom,,,tuman kenner du,,,jaa,,,gammal ventan finner santa,,,gammal famn sender vis istoria,,,gammal finner ris i svaret,,,var hjelp för sinnet,,,för rummets famn,,,för tom val finner ris,,,din renta sender rest,,,hör fantastisk sinne vid hjelp,,,havet ser rum röra sendaren,,,ja,,,gå rummets salvas timme,,,besta malvan fönster visar,,,

jag visar dig andliga utvecklingen,,,du visar sellskap,,,där ger namnet ton,,,aska bender verlden,,,min fina namn ska venta visa istoria,,,menniskor ska se min Tham,,,hjelp Gud famnen se,,,sommar ska se din namn,,,min hjelp ser sinnet,,,bind hjelp för rum,,,

hjelp famn

giv aska

var istorias tinder

visa Guds famn

venta sendarens Tham

vi hör istorias timme

fönster hender velsignar

omen velsignar rum

ja

var min mantel

tinder sender

barn rör sendaren (vill dom ha bort mig)

ja

se din hemma hjelper

du ska gå till jord i törst