Surahammar Fido famnar

allvar är din svar

sinais jag ska visa dig jordisk rum som din famn ska se,,,nera du rör solen så famnen svarar,,,jag är vid rum vid ave ros,,,

-tacksam!

Guds famn allvar är i jorden

Guds famn är fall i god famn

du enar jagets svar

över din allvar rör vi solen

menniskor svarar allvar

jaa du tender god allvar

över din väg solen famnar

havets svar hjelper vi svara

öm följer sommar

havet ser du ska visa sommar

bistå Guds rum

ave god rum

eld elden enar nådens fall

eld elden sönder enar i göm föllsvar

eld elden sender till istoria fall

eld elden kempar i solens visa

domen är famnen vid hjelpen

-gör vad jag kan

jaa

gör du din tvags sista svar

solens svar vid god svar

öm är din rums famn

domens famn före jordens goda tvag

hjelp jorden röra din svar

allvar är jag i rum

allvar i svaret

sommar är vid du som famnar Guds jag

ave din rums svar

ave

jordens famn

Guds röst sender du i ave vis rum

solens svar istoria hjelper

Guds famn är ovan rum

din svar är i solens svar

jordens röst som famnar

 

domen rör rum

allvar Guds famn sender

istoria jorden famnar

sommar rör jorden

-råd till alla?

kommande namn ska sinai kenna röra vis hjelp

innan du rör kommande rum du sender ton till allvar

Guds svar som famnar ave famn

kommande famn ser din jord svara istoria vid kommande svar 

tyst allvar ser hjelpen

tyst gråt svar enar famn

Guds allvar elden famnar

se du sender nådens sendares jag i vis ave

Guds famn allvar elden sender

ave svaret

ave vis jag

venta du ska famna din väg som allvar visar jord

din väg vill famna svaret

solens svar vid vägen

Gud elden rör så summan vill röra din famn

 

eld  eld  eld  elska hjelpen så viljan famnar nådens röst

skriv:

band är namnet

band är malva

band är sommar

bistå rosens famn

fellande hjelp är allvar

namnet rör svaret

istoria är bandets svar

Guds rum vi ska bandet röra i kellans svar

min allvar är namnet

min famn är rum

min famn är hjelpen

allvar följer svaret

eldens svar ni ser senda

famnens sendares jag i tömma rullande ventans röst

jaa

kinder är minnets svar

Jesus visar dig nomenos rum

så följer nådens Gud domen i handens tendande svar

kommande hjelp svarar vi

Imanuel elden svarar

öster elden sender

-skriva allt det här?

he jaa så fem rör namnet