Surahammar Fido famnar

22/4    ord ikväll?

kenner veldet jordens bistånd?

följer halvan kant i jord?

var så allas

cementera i allvar

råd närmaste framtid?

där visar ros din pandera, selver gör vilande rum

något tänka på?  förbereda ?

en överjordisk timme

en överjordisk söm

en allvarseld

gör valets pandera

var sendaren som famnar höst

rör sen vis summa

det finns många , som överallt gör goda saker hela tiden

se vi gör jordens fina timme , veldet ser , mantel eld öster kan visa

VISA MIG DÅ!!!!  rejält trött på allt runt

ni svarar öster vam..........

vers ge till alla:

du fester

jag gör

du lever

jag fester

du andas

jag rör

du giver

jag lemnar

du est är

jag genom summan ser

så är sendarens val

vursten hela rosen visar