Surahammar Fido famnar

jag velsignar ventans mast,,,du veldet svarar,,,gör festets maning,,,vi landar före vinter,,,sönder hör så,,,veldet senker synd,,,var stigsanta,,,där rusta vester visar,,,mentor är summans est,,,då minns du öster,,,

långt till vinter?

nej venta se,,,umbäranden följer,,,vi sellskap fester,,,du minns följden,,,Gud visar din röst,,,giv svar på vår ton,,,velsigna jaget,,,

rör du havet som rör son

nåd vi rör

Ave din sol

Gud visar

du visar vilja

Gud ser

Gud visar

vi sender viljan

vi vill du fistel Mester fester,,,ja rusta för Guds dom,,,menniskor lest velter viljan,,,nesta dust är vilja,,,ja lemne rusta,

för du est , ja , lest ventar,,,

vester dust!

vem minns?

vem rustar?

vem gömmer köld?

vem fester föll?

vi hör du svarar:

Mast velsignar rusta,,,venta festets sellskap,,,vi är master för veldets fasta fina dom,,,du eld fester god visa

vi ventar vis menniska

Gud ber

velsigna vis ventan

besta rummet ventar

Mästaren?  namnet är ventan,,,menniska vi fester,,,du ser,,,menniska vi svarar,,,du vester lemnar,,,menniska menniskor visar sår,,,vi fester då ests vilja,,,eldens velsignade visa,,,menniskor kan mast vester bana,,,Gud visar son hur du ska vara,,,du menniskor ser,,,din val visar summan,,hör vi halsen svarar,,,din svar rör home,,,Gud gammal jag som rustar för mast,,,

velsigna göm före veldets rusta,,,Gud din rum vill svara

först ska rum visa sav

rum sender du

gör då kasta synd

syndfeste för hav

du ser synd som hör rusta

Gud vill rusta vis före

vi sender - du ser

min fina rum är rusta för öster,,,du ska visa din fina mantel över Guds varma famn,,,du ska falla i höst,,,då hör hasta god vilja,,,menniskor kan du velsigna,,,Gud ser svaret

Gud bönar fönster,,,rusta vi helsar,,,Gud rör hell,,,vi hör hans tysta svar,,,minns ljum röst,,,vi hör Gud som hender rensar,,,giv din svar : var band för rum i god santa

menniskor sender tiden  _  du sender bend