Surahammar Fido famnar

rör du vis rums ram

 ramens fall aska svarar: havets gamla rum sender jag till kellan

helvets-svart empati vester senker så lammet hör Jesu rums väg

var viljan rummet svarar

viljan som ska veldig famn senda i svaret

havets band är din jags hav

rummets veldiga kella

Emanuel är din famns svar

havet är i famn

se du ska veldet venta se så du rör Guds famn

visa Guds lamm för viljan

ave vis rums väg

visa du jordisk famn så Gud kan följa god rum

famnen är i din svar

allvar visar vi kellan i famn

lammet kan famna din rum

ömmande allvar fester vi i given rums gamla kella

felsigna Guds lamm

se du rör vis rum i fem,,,fast rör vi din hjelp

ave Guds lamm i famnens svar

giv lammets sol till verlden så velsignar Jesu sommar svaret

-hur?

kant aska visar famn,,,kend gift allvar ser,,,en ave gammal bindande sols famn,,,solen är i havets allvar,,,kommande famn fösser lindan som rör nimbus aska i skelvande allvar,,,minnet är i Mast som tender din allvar

-när?

när viljan fem svarar

där ger vi nåd

-vad fattas?

tumans ande rör viljan som hör du visar given allvar i rum

nåd är havets famn

ave din väg i rum

-klimathotet på jorden?

helvets- svar elskar hell

vi ser en mörk linda som följer Guds linda vid havets fina famn

du rör hjelpen som rör famn,,,du rör rum i famn,,,hör Jesus ska lammet följa vid andens röst i gift(gåvan),,,jaa,,,vi famnar din rum vid famnens svar,,,öm är du i jorden

jaa,,,din väg rör rum så vi rör Guds svar

-vad göra åt klimatet?  för alla?

viljan rör numeros last i lindan,,,himmelsave visar du rör given kellas allvar,,,famnen ser din väg famna,,,ge verlden viljan i svaret,,,hemma är lindans lamm som sender en väg i rum,,,

hör viljan festa en väg som svarar jagets tinderrum

havets givna band som rör viljans kella i famnen