Surahammar Fido famnar

bind fantastisk interfamns vilja,,,kend nåds sol är famnen

bind fallets svar,,,himmelsallvar är i famn

bind allvar,,,där du svarar allvar

bind sommar,,, i lammets väg

bind bandets visa famn i Guds linda