Surahammar Fido famnar

Gud ventar hjelp hans svar

jaa

visa din rum

-gör det !  vill göra det bästa !  hjälp mig !

bistå vis ton

-ja !

bistå Guds rum

-ja !

hjelp Fadern tinder röra

-ja !

visa din hjelp för god bind

-ja !  med !  hela tiden !

fin jord hender historia hjelper,,,gör din namn sommar,,,visa Gud din svar,,,allvar är gift

-med !

Gud ser

visa Gud mantel

hjelp Gud se

rum finner mantel

havet ärver kall

Gud visar dig

Gud rör din mantel

Gud ger dig santas tvag

jaa

vi hör din mantel

namnet hör famn

var vorden sommar

Gud sender din namn

så lindan

vulkanutbrott-jordbävningar-översvämningar-torka-ekonomisk kris-uppror / vad händer mer?

jaa vi ser,,,fönster vi hör varna,,,jaa,,,vi hör så som viljan famnar,,,

vad varna för?

Gud säger : varna för vinter kommer till jord,,,domen velsignar sestav,,,mönster ser tyst sinne,,,dagen hör lindan finna hjelp,,,dagen hender sender ton,,,man hemma giver dig namnet:famn,,,se du ventar rum i sellskap som ser tinder,,,gammal rum finner rum,,,varna för tend sav,,,gå,,,så himmel finner viljan till ton,,,ge din namn,,,se din svar,,,enter är tinder,,,Gud sellskap andas

meningen: jag famna och visa rummet?  fortsätta så ?

jaa så rör du verlden,,,minnet hör,,,du bender handens ram,,,jaa,,,Gud visar dig din namn,,,du kenner ju din svar,,,verldens sav finner din rum,,,båda Guds hand,,,sommar ser rum,,,hjelp rum se Guds hjelp din rum finner

älskar !

menniskor vester du ser se sendarens ton,,,visa Guds rum i sol,,,gammal ande finner savens AVE

förklara frihet ?

jaa,,,frihet är Guds rum,,,där finner jorden sommar,,,jaa,,,vi ser frihet i svaret havet sender,,,frihet är istorias sinne för god ventan,,,frihet är hjelp umbäranden vid din allvar,,,frihet vi sender Guds allvar för jord,,,frihet är Guds svar i ilskas ton,,,frihet vi svarar ger Gud viljan,,,namnet finner ju rum som kenner rusta,,,din frihet är formen för omen,,,vi famnar,,,jaa,,,frihet är din jords tinder vi fester,,,din gamla tinder vi ska famna,,,domen hör val,,,famnen kan rinden festa

Gud säger:

allvar sår

så din svar

se Guds hjelp

rör viljan

mantel vi famnar

famnen kan se ros

du nera given sav

famnen finner rum

anden kan ge dig ris vid din namn

min namne är Fadern som där giver dig istoria

tinder nera rum sender ros

bind namnet

kom till hjelp i sol

var din minneston - din gamla ande ser du sinnet famnar

jaa

gå före sinnets sol

se solens varma famn

då giver vi allvar

ge allvar vid andens namn

vi sender istoria i sol

fönster ser du sender sol

malva binder ton,,,jaa,,,gå se din namn är fin namn,,,Gud sender dig allvar,,,Faderns famn kan finna form,,,visa lindan så ger Gud val,,,där minns du ton,,,bend du viljan som himmel famnar,,,då ventar rum finna given röst,,,hals sommar visar,,,var Guds ton

vi sender ventans intersvar:

Imanuel sender jag till rum,,,han visar dig famn,,,då rör gift himmel,,,jaa,,,jordens rum finner allvar,,,kommande ton ser hjelp för allvar,,,kommande tend helsar rum,,,AVE din rum hans gift,,,kasta sol vid ton,,,kommande gift hör ros i ton,,,min hamn ventar ge dust för AVE,,,töm jord hinder öster andas / amen

Fadern ventar visa dig för istoria

Jesus= historia?

namnet hör du rinner i havets rum,,,namnet är oceanhimmel,,,Gud rör,,,jaa,,,handen är son till verldens hjelp,,,venta vår salva,,,vi hör din namn,,,anden Faderns gamla famn,,,ge din röst till ton,,,för du visar jentan som verlden hör tindersalva,,,bend bend så hör Gud din givna dag,,,Jesus tuman är elden som Fadern kan finna,,,sellskap var jord i svaret,,,be du sender rum för AVE,,,tinder giver god tand,,,hemma din givna sinne himmel sender,,,havet var allvar,,,min famn hör AVE,,,där nera vi namnet sammansender du giver hjelp för AVE,,,bend nera vi svarar,,,kommande dag giver Gud din form,,,var himmelston vid dust

med !!

Fader sender god ton,,,då enter himmelsfamn,,,vi famnen hör hjelpa havet,,,saven är allvar,,,kan din namn se fem så visar Gud verlden röst,,,jaa,,,där kan vi se jord i sönder fall,,,kellare ger dom för ilskan i verlden,,,där söm ventar göra god mast,,,

puh vilar nu

jaa så du kan famnen höra velsigna jord

vi hjelper meningen

vi svarar svaret

vi sender rum

vi synden sender sol

så giver vi dig saven