Surahammar Fido famnar

Guds gamla kind ser given sol som fösser allvar i ave Guds svar

minnet är given allvar

god sol är verlden i solens namn

Guds väg Jesus sender

anden följer allvar

-allvar nu?

Jesus tvag

havets svar

eldens namne

verldens rusta

föss din sol

jaa

Guds väg är kind

Guds väg är ovan din minne

jaa

havets tinder är sinnets jon

öm är lindan

namnet fösser sol

du ser aftonkind

Guds famn följer hemma gifen svar

Jesus är ros

Guds ram

famnens röst

ge Gud din rum

föss vis svar

mantel i Ave

Guds famn

vis väg

allvar i svaret

din väg vi hör ge Ave

minnet är sommar

minnet är kvar i allvar

fönster är sinnets ris

Jesus är lov i havet

följ din Ave

vi hör god svar

hör jag visar dig din väg,,,jaa,,,jag visar dig famn före sommar,,,geldenärens kella följer din kella över verldens val,,,sinais visa famn är sol i famn,,,venta jag visar dig rum,,,så du ska famna savens band,,,en tham är jag,,,Jesus sol för domens famn,,,namnet var testamentets eld,,,namnet var jag Emanuel,,,vi ser din väg,,,gör så Faderns ton,,,du är i solens väg

Gud säger:

gör allvar

se då allvar i ros

-nu blir jag osäker igen?

meningens famn

finner sin hjelp