Surahammar Fido famnar

samtal:

visa solen din rum i verlden som famnar Guds famn

hjelpen ventar röra din allvar

Gud visar dig jordisk sendares ave

se du famnar verldens ande som följer evans sol

din ventans dag är jag som ventar du ska velsigna rum i famn,,,se du ska veldig Jesu famn kenna finna domen som du vill svara

Gud rör bandet

Gud är i din allvar

se ventan röra din jag så du kan binda jordens tvag,,,aska vill bandet svara hjelp för din jordiska moder svar,,,en Guds famn som sender sinnet för verlden

-kroppen,sinnet,värk, stress, oro, tankar- ber hjälp mig!

bostad är vis som Gud rör,,,jaa,,,du ventar min svar solens band ska senda,,,venta en rum som är i domens jag så sender du vis väg

-till alla?  något?

se mantelrum ska veldig namne vilja kenna så veldig röst ska följa vägen,,,himmel ska se du famnar viljans allvar,,,Guds röst ska venta allvar se i din allvarssendares hjelp,,,du binder en väg i nådens band,,,en allvar fem ska svara,,,eldens ave Gud i vis famn,,,Guds svar är du som följer namnet,,,solens allvar sunden ska över ave hjelpa sona sin famn,,,domens ave allvar kenner himmel är i din väg,,,hjelpen famnar Gud i famnen,,,se,,,du rör fallet i solens svar

-skriva det här? till alla? eller vad?

skriv du

verlden velsignas av summan som Jesu hjelp rör,,,evans ave Gud i rum

vinter finner iman som fester ilska vid vägen,,,visa hjelpen du rör,,,visa svaret du famnar,,,Guds svar i rum som ser svaret Gud vill senda

-jag är trött i hela kroppen nu

Gud svarar jagets rum famnar en väg som dimman ska röra,,,se du vis rum i din hjelp

-försöker

allvar visar jag du vill röra en fin svar,,,se du ska santa senda en famn som rör Gud i Faderns hand,,,allvaret sender Jesu summas svar,,,enad rum i fin svar,,,jagets eld vid famnen

-känns som jag ska sätta ut text på FB,  råd mig?!

tager kellan viljan? som din hjelp rör?

tager du Guds visa svar i famn?

jaget kenner eldens allvar så visa du jag Jesu rör i ave solens svar

ave Guds visa rum i verlden så följer vi din svar

Guds sendare som ska vallen röra i vis famn

Guds svar allvar rör i jorden

-klart nu? jag kryper? illamående upp i halsen? av ledsamhet,magen vrider sig,tårar rinner,är det klart snart? hur länge?

fest istorias kella före Gud ska senda omens rum i fest rum i verldens hjelp

du finner rum som fester en hand som Gud ska följa vid din allvar

visa Guds famn så fester rum rösten som kellan ska visa jorden

Gud vinter ska fössa till hell

där Jesu sonar Guds röst som vester rör i kellan

askas visa kella är din hjelp

askas svar är din sol,,,sommar innan du finner vid allvar,,, rör ljum verld i havet,,,dagen famnar solen,,,visa du jag Jesu allvar famnar så fem kan se svaret

solen är jordens himmelska Gud i formen av aska