Surahammar Fido famnar

Mester vill du tinder kastar

du menniskor vill svara

salvan ventar på timmen

som tiden rör

se din famn ventar famn...

est ist fem

visa var vilja som kenner gud

velsigna viljan som rör vår svar

se vi saven minns

venta du finner svaret

sommar i vis famn...

veldet rör rum

fin hand rinner före rum

velsigna ventans mantel,,,gud binder din svar,,,mantel erver svaret som erver svaret som vi sommar famnar,,,menniskor vill varnas för verlden som rum gömmer,,,allvar rör din mantel,,,gud vill giva svaret : sestav var tist allvar,,,en salva sender vis famn,,,

hur bemöta? du är förloraren,sa han?  Goliat ! ont i magen

est i skymmande mester,,,gud mellan vis ram och hell,,,genom vinter vi finner hand,,,rusta för vår varma dimma,,,menniskor ser gud som ventans vilja,,,du minns sinnet,,,rör val för svaret,,,

bemöta? råd?

gest hör vi svarar : allvar är son

historia elden minns,,,vi hör allvar du manar,,,famnen salvan visar,,,elskade tinder historia minns,,,visa verlden rum för famn,,,menniska est tinder velsignar,,,vi tvist selvande feller,,,gud hör vi tusen vill famna,,,

råd jobbet?

enter hastig svek i din visa famn,,,testa vis allvar,,,

jag vill bena upp och lösa problemen,men de sätter locket på

gud minns din minne som minnet fistel var

fallet vinter vester verlden vördar

giv din famn söm för havets val

ha sten väster hand sender kend en kallval

förklara håll sten i väster (vänster?) hand?

ja den håller du i så kend famn sellan sömmen sviker vår omen

sten = symbol ?

sten är ventans vestertvag Gud sår

Gud rör lindan som hender vill röra

kenner elskade besta svaret?,,,gud vill du mönster famnar,,,saker velter sinnets vinter gellande veldig fin minne

med?

vel som historia visar

vel är lim i sinnets val

Gud gör din mast

se din vilja i sommar

hjälp sinnet!  o magen!  orkar!

kiss tist tinder fester

se din famn

se din vilja

se din sommarsav

se gift vi fester

se din ventans mantel

se vi famnar din ram

Gud estraden famnar,,,ventans vilja är Guds svar,,,din svar vill vi svara,,,Fadern ventar famn vill så

 

 

 

havet vill visa dig salvan

salvan är Guds kind