Surahammar Fido famnar

värm  värm

den osjälviska kärleken

mild    fördomsfri

ämnad åt Gud

en för alla

spåren förvirrar

kanske förstår du en dag

befria din vandel

tänk

dagen förestår

dagen förblir

bedjande

den osjälviska kärleken

befriad  pånyttfödd

ämnad åt Gud

står för nakenhet

varat får din väg

en sån dag kan så vägen se

man övar spel

tanken värmer

be

så var stor

 

påvisa godhet