Surahammar Fido famnar

hender skapar namnet

i famnens rum tender rum vis

se lov för din hjelp

se lov för Guds svar

inter nera sender minnets jag

Jesus fösser din mast

tend famn vid tend röst

så fösser du jordisk fin mast

Ave din hjelp vid god famn

Guds famn sender famn

inter elden sender

Jesus sender band

vi ser jaget röra solen

vi ser jaget senda famn

vi ser skolan röra rum

vi ser jorden finna famn

jaa vi ser du finner jaget vid svaret

rör ton i famn

heaven ser

jaa

du svarar visa verlden Guds rum

havet rör din hjelp

visa solen i din famn

hender vi ska fössa

svara jorden vi är jordiska fina hjelper

besta rummet allvar kenner

Gud elden rör

vi svarar

du ska tenda din jordiska svar

istoria famnar god svar

hjelpen är vid vägen

-svaret är ?

i solen följer du din malvas famn

du ser famnen

tend domen i jorden

bend rum i famn

så ser vi din allvar hjelpa god famn

sender din namne till band

mer?

där ska stå

jag följer hjelpen

du lindar famn

Ave famn fallet svarar

över din jord vi sender sol

Mester rör jordisk famn

kend rör val

Ave jordisk svar

be domen senda famn

Gud är domen

 

din rum fönster sender hjelp

Ave famn

Ave rums röst

du ser bandet

-något till alla?

se domen

för din savs röst

sender ena rum i kellan