Surahammar Fido famnar

Gud sender svaret

din minne är vid fin svar

din svar är vid vis rum

din rums allvar är i jorden

din ave famn är i rösten

visa jorden du följer rum vid himmelsk rum

fem är vester svar

himmel är i skolans röst

himmel är vid vägen

din väg som ska svara havet:

bind rum i famn

bind rum i sommar

bind bistå famn

allvar rör vis

himmel är i jorden

veldig hav är i sommar

fester timmen före elden fester en röst i famn

vill svar viljan famna?

vill famn visa hjelp?

vill verlden följa sommar?

vill verlden famna jord?