Surahammar Fido famnar

 

där är en väg som rör solen

där är en väg som helsar Gud

visa jorden din väg

visa solen din väg

havet är tent i jord

kommande rum ser svaret : val vid vägen