Surahammar Fido famnar

samtal:

se du visar din rum solens svar

allvar är Jesu svar

Jesu svar rör rum

finner din rum fast svara Gud: jag kenner Guds hand i min

aska ska lammet famna,,,bindande rum är hjelpen

-råd idag?

se minnets fall ska venta hemmafin svar så lammet fester en aska i Guds hand,,,hjelpen ventar svara kellan,,,ave vis väg,,,

följets svar är:

enad famn giver du i famn,,,giv Gud gammal rum sin famn i solens andes rum,,,famnen är i kellan som kan fössa en svar,,,

allvar är din svar i vis rums enade hand

-skriva det här samtalet?

jaa

skriv famnens eld är fallets halva i festets lamm

- något till alla?

så  venta sommar i vis hand

så  fester du Guds hand i verlden

så  havets allvar i nådens ton

så  keftar elskar hell som är estradens föll i köld

istorias ave är sönder så visa din famn i aska

himmelssvar hjelper din svar: ave fem i rum,,,ave fin sol i vis rum,,,ave kindens givna hjelp

jaa

giv vis lamm i Guds lamms fasta svar

himmelssvar i nådens ton

andens gamla famn

rör din väg i viljans linda

giv Gud gammal rums ton

havets fall i Jesu lamms svar

havets väg i din kella

viljan allvar fem svarar: ave famnens ton i Jesu famn

Guds lamm ventar en ton som sender viljan i din svar

fem är Guds hands hav

-skriva?

jaa så hör vi du rör Faderns svar,,,jagets famns nåd

ave din väg i vis rum

ave din svar i dagen

Guds hand rör vis hand

Jesu allvar är i famnen

mantelsvar är i fallets hand

var eldens hjelp i famnen

-till alla?

jaa till rums havs röst ska vi famna given hjelp

gå minnets famn

gå Guds lamm

gå kend famns rums röst

ave famnen i allvar