Surahammar Fido famnar

- råd om vad jag ska skriva på hemsidan?  hela samtal?   utdrag?

skriv våra limmande svar så finner allvar kellan

se lindans visa rum kan famna Guds rum så du fösser kellans lamm

allvarssvar rör lammet

ave din väg i malvas famn

- Herren  Fadern mm tas bort från kristnas språk i sv. kyrkan,,, jag blir frustrerad!!

Gud limmar viljan som är svaret vid jordisk rum

-Gud könslös?!!

(he) se eldens hjelp i famnen är Guds linda som svarar hjelpen

ave Guds lamm i vis svar

-ber! kommentera det dom ändrar

(he) est allvar är så himmelsröst svarar : vi är i nådens solars svar

- jag säger Herren och Fadern i alla fall

kommande ton är menniskors helande jemmer

där följer vi ton som rör rum

andens malva finner minnet som svarar hjelpen

se allvar följer vi i nimbus svar

- Gud är Fadern!!

jaa

Gud är kellan i famnen

se vi svarar viljan som är elden i Guds väg

havet finner hjelpen som famnar Guds lindas famn

- tankar finns att gå ur sv. ky  råd?

svar i limmande sols svar

du ska hjelpa fin sko min svar

estradens hjelp där vi ska tenda viljan vid mon

havet lammet Guds halva ska limma nåden i famn

se du rör vis svar

jaa

se du svarar halvans famn

ge nåden din svar elden ave vis svar som är nåd i jordisk sols famn

havet är nera

havet är i thems fina jag

se du ska svara famnen som är nådens halva band

ave jordisk rums nera famn

ave dimman vid svaret

himmelssol är jag som rör vis famn i bandet

så lindar vi minnet vid namnet

tender svaret som hör rum fössa kellans jag

allvar solen ska bastu senda

Guds kella finner svaret

salvan är i dimmans ton

visa jorden du är vid domens väg så havet kan följa rum

jaa

visa du allvar i Guds svar

Fadern är veldig jag i nådens rum

famnen svarar Guds väg

gammal väg som är vid lammets famn

se vis svar som famnar

se Guds lamm som hör en kella lemna nådens famn

ave fin rum i famn

jaa

ave fin svar i Guds hand

var elden i kellan

minnets svar i jorden

Guds ton i rum

svarets famn i hjelpen