Surahammar Fido famnar

se ton

hela havet älskar

jag väntar

älska hela

finns

havets kant?

svaret kan vi likna jorden

vörda

en tvivel

Se

hela havet

är svaret

ett annat ord för hav?

landet av famnen

finns det flera hav?

alla ekar:

kanten ser vännen

lammet får se

varför så mystiskt?

tvivel önskar galvanisera

jag famnar fin mening