Surahammar Fido famnar

 

VISAN  GAV  BARNET

namnet

binder

var barn

 

bind

mantelsvar

 

bind

faderns barn

 

visa man rör

 

lämna jord hand

 

där

masten är vi

sol i gåvan

gav jord famn

se var barn söker vis jag

Tham valde se famn...visa allvar...ge hans ros...Gud binder vis hos famn...du är gåvan...se var barn...

kan jag få ett bibelcitat?

se Johannesbrevet kap. 5  v. 7-16 , se där visar vi din ros...

hur fortsätta ?    skriva ?

gör havets bindande nåd

säg:

havet elden lemnar

havet paradis visar

du kan göra meningen

Tham var jon i allas nåd

svara:

var valet i famnen

händer med jorden nu?

där ventar helvarm bana...följ jordens himmelssinne...följ allas Ave... för barnet man ger ljum santa...illa sover vester veljer...be svaret bana vägen...dimman fester famn över alla summans andesvar...hör...var sendaren som hör havets jag...

när kommer fler uppmärksamma prosan på datorn?

tvag halvan...gör vis...alla hör rum...

inte berätta om famn och fem om inga läser?

där ser jag omen vester...man hör eld...se...man visar ju lamm...pest över var barn som ser ljumhell...pest hör över henderhjelp...alla ser Gud...han minns jagets ros...malva bind ris i sinnet...tvag nådens allvar...gå ljum val...