Surahammar Fido famnar

DAGEN INTERSAV    GUD DAGEN VAR   NAMNET ENTER TUSTAV   ALLVAR FADERN ELD SER

din maning östermast

vad vill Fadern jag gör med festet?

SE Gud eld finner aska roman famna

HÖR Gudhender sveper vid din visa

FINN Guds famn i livet

östereld finner famn

GÅ sender verldens lamm till jord

NÄMN santas eld för barn

GÖM sista jordesöster som pest gav,där erver du min tvag i allas synd

göm då verldens röst för jante

se Gud finner hender för vams ton,kant giver då svaret

Dagen var jons santa