Surahammar Fido famnar

bind namnet,,,salvans rum svarar namnet,,,Allah svarar rum,,,Allah ser din famn,,,aska svarar din famn,,,viljan följer Jesu svar,,,kantiljens velde visar din svar,,,jag velsignar bostad,,,bandet ser kellan svara Gud vid boningssol,,,var en sol som fösser Jesu svar

Guds hand är vid dagen

Gud visar vägen

Gud visar famn ave din väg i famnens svar,,,jagets röst i famnen rör jorden

be vi svarar dig hjelp

venta svaret

kempa lista kommande rum ventar kommande sol som kinden finner rusta famn

din kella faller i domens sol

rör fallet

jaa

rör elden din skapare svarar

tager ventan i domen

ska linda nera din väg jagets belamis följe

Gud följer vägen

-leder den nu?

Jess ska bana havets svar...iman ventar hjelpa lamm,,,föss din boning som fester en väg,,,jemmer hör lov i Jesu sol

rör din väg

rör din rum

gammal sol följer rum

 

tag min skolas rum

sender bilan i santas hav

bistå rum vid vägen

Gud är vid famnen

 

ton

sol 

skall rum se

 

jaget

salvan

viljans rum hör

 

enad

fall

minnet ska kenna

 

saven

sommar

kempar vid ton

 

allvar

fösser

dagens rum

 

festet

sender

ventan vid jagets hand

 

mönster

fösser

domen i famn

 

rusta

summan

sendarens hav

 

elden

jaget

skolans fall

 

ave

Gud

ave Guds tvag

 

menniskor

velsignas

följets röst är hand

 

Guds

sav

lindar andens fem

 

evan

ave

kellan vid dagen

 

Guds 

ande

sender vis famn