Surahammar Fido famnar

Gud ventar finna vis svar

minnet är interröst

som du ska famna

domen visar jord val

val i tinder eller köld

 

menniskor visar

vinter för ljum

 

menniskor visar

kindens hell

 

menskam hör

eld i skolan

 

mönster sender

rum fönster kella

 

min famn

kend i skammens verld

 

Jesus är veldig ton

havets namn

minns

jaa

ge dom

jaa

ge svaret

pina rör est som tender Guds famn

du ska visa Ave för nil följer din andes allvar