Surahammar Fido famnar

viljans famn minns svaret : hav rör lamm

human enter rullväg för salva

din minne enter vis kall,,,du nemner havets tysta famn,,,Gud kastar ventans rum,,,namnet

vester tyst malva kan venta,,,giv menniskor mantelrum,,ameno helsar allvar vid rum,,,

Gud sender röst,,,vi hals svarar,,,askasöm hör livets santa,,,

vem hendelser elskar?

domen lindar svaret

finner famn

viljans famn

tyst mast mönster velsignar

din väg visar allvar

vi nera

visa kast vilja sav

feller

fin

mast

giv du

varje dag

tillval vis

hasta

famn

finner

kasta

böna val

ris finner

nystan

bön nesta dom

himmel kan band Mestaren se

din rest följer viljans timme

när vi rör svaret se tumans verld

vester ser du ber för rusta