Surahammar Fido famnar

se du nera vill se vis allvar

se jorden röra vis famn

se du fem rör i din väg

Jesu svar vill du visa i jorden

veldig röst ska du finna

visa du din väg för allvaret

havets Jesu svar

som famnar en rum i verlden

Gud är i vis väg

solens nera famn vid vorden famn

 

du ska se

du ska se

du ska se hjelpen följa jordens nera dom

du ska se ventans hemma rum röra hender i din väg

du ska se hjelpen famna formens tvag

du ska se din röst följa havets röst

be

Gud är i ton som famnar rum

- skriva det här?   eller?

skriv du vår väg i nådens ventans famn

havets hand Gud rörde

din väg vill svara fem i famnens svar

Gud famnar ljum i famnen

se given rum famna svaret

allvarets svar

finner Jesu hjelp i famnen

 

enad eld

enad eld

enad kella finner home

 

hemma nera vi ska finna du famnen sender i rum

ave Guds röst i kellans verld

kellans verld vill havet famna

Guds svar i solens famn

tinder är i jag famnar formen

jag famnar solen vid hjelpen

min svar rör du i vis väg

bistå Guds väg i svaret

havets famn i rum

 

-jag pratar ju aldrig om Gud!  eller om Jesus i vardagen!

(he) nemner du ska festa eldens ave kellan vid vägen

Guds väg i famnens form

ave famnen i rum

-fästa famnen?  fästa Guds namn?

nesta svar rör vi i kommande rum

du finner en svar i rösten som fem famnar

se din famn vill senda en ave hjelpen som följer Guds väg

visa du är i din väg så ser jaget din fem i formens sendare

Guds fina rum i röstens rum