Surahammar Fido famnar

tvivel

lemnar

ilskans

tvag

 

sveper ilska

jordens val

estrad

var

fem

domen består av famn

din eld

är svaret

kallfamn finner

se allvar famnade

tiden jon svarade

Gud bad valet svara

himmel helsar

famnen fem intersinnet eld  elskar Gud

översvämningar,bränder,oro,våld

där hendelser besta kväljer, Gud finner...jon faller...sönder santa kenner...himmel där livet fester...tusen barn elskar ilskahymn,svarar Gud...elden rör...fester gör allvar...

giv jorden mantel i val

där ser summan

du ser vis barn som ser jaget i famn

tvivla ej

gör eld

gå human , festet visar

giv jon malva

famnen är svaret

human ärver så livet

bind malvamellstav är gåvan, vi svarar

se så svaret

pandera

visa mig!

gör bend i vis svar

bind val i svaret

pendel är son

fem velsignas av jon

tvivel visar Gud fem elskar

du malva sveper före

du sveper över jorden

rum helsar famn

tvivel kenner jord

hör

fem ser var lamm

dvalan hela verlden ser

kasta hell helsar svaret

funderar...söker förstå...vad är det som gör att jag inte gör det än? jag vill ! förstå !

jag famnar din malva

menniskor jorden dom ventar

est gammal allsmäktig barn

se

havet binder så famn

handen gör lamm

nu manar vis vis val human eld manar

en velde följer vår salva

vis helsar bind vis jon