Surahammar Fido famnar

samtal som ibland blir lite "tårta på tårta" men jag vill inte förändra våra samtal <3 hoppar över vissa

saminter rör hjelpen

saminter svarar famn

allvarssvar vid Guds rum

hjelpen visar rums väg i nådens famn

en allvar rör hjelpen som fösser solens gamla rum

jemmer sjelver i kend god svar

dimman finner minnet som fösser hjelpen i rum

andens nåd visar rum hjelp,,,allvarsvägen famnar nimbus,,,bandet rör vis svar,,,hjelpen vallar i bandet,,, - närmast? ,,,giv nåd för famnen,,,ave din väg vid bindande vis svar,,, - hjälp kroppen! mycket nu! ,,,allvar är din minnesfamn som är Guds lilla väg vid nåden i kellan,,,se din famn följa vägen,,,istoria famnar vishetsfamn i jorden,,, - tack! för jag kryper av förnedring och händelser, kränkning och stress ,,, gör mitt bästa

be bostadsväg svara solen i famn,,, - gör så! ,,, Guds väg vill svara given rums famn

vi hör din väg

vi rör din rum

var nåd i vägen

meningens väg vill svara nåd,,,rör fin svar som skapar viljan i vishetssols famn,,,dimmans väg visar hjelpen i rum så lov i skolan sender bandets rum,,,se du finner minnets tendande halva som sender hjelpen i vägen,,,allvar är hjelpen i Guds rum,,,vi ser din famn finna nåd i famn,,,vi ser hjelpen senda en famn,,,allvar giver jag timmen som fösser eldens väg,,,be Guds svar svara vägen så famnen sender viljans famn,,,ave vis famn i kellan,,,Guds rums väg vid nådens linda

bind malvas famn

bind famnens sol

bind Guds väg

bind given svar

jordisk svars röst,,,ljum rums famn

bind allvar i solens svar

bind Guds linda

bind vis famns nåd

jaa

bind given famns nåd som sender kellans ton

ave given väg i rum

ave gammal famns famn

ave dimmans nimbus i tonens famns svar

jag istoria lindar i nåd

vi svarar Guds rum

var hjelpen i nåd

var rums famns fina famn

- mycket nu! magen

venta vis halvas nera svar

Gud är i viljans famn

Gud är i nådens rum

före rusta gift i fin famn sender vi kellans famn

allvar visar solen vis svar

- hur mycket ska jag orka!!

visa minnet i din väg

- gör så!  krypa!!?

nåd famnar viljan

- skriver snart om allt!

jaa

skriv du vis famns svar

viljan rör given rums famn

var hjelpen i dimmans svar

du fösser halvans svar

en allvar visar du rum

tender ave jordisk halva

tender nimbus rums svar

varje lamm allvar fösser hjelpen vid verlden

giv Gud famn i vishetsrum

dimmans svar visar viljan

dagen famnar anden i nåd

var famnen i svaret

- förbereda?  nästa attack?

visa hjelpen du finner Guds allvar i vishetsfamn

- allvar ?  få ont i magen?

jaa

där sender Gud veldig svar

jag i Faderns halva famnar din rums ton

- vem?

viljans vesterhalva som fösser nåd i vägen

- när kommer Jesus?

halvan följer Guds röst

så du timmen fester i jorden

ge Gud  vem fösser rum i famn

ge Gud  ave Guds hand i rum

ge Gud  du minns fin rum som fösser allvar i rum

jaa

Guds rum famnar din svar i jordisk famn

- råd min kropp och själ

aska vi svarar en timmesfamn visa i rum

Gud är i din väg

följer din svar

lammets rums ton visar dimman vi fösser kellan

du fem rör i svaret

se dimman fösser en famn som ska veldig kella fössa i nådens halva

- hjälp ta ut text!

jaa

vi visar

veldig följeshav veldig halva ska visa famnen i nåd

se där visar rum andens kella som följer din väg

jaa

lammet är i nådens nåd så veldig famn sender svaret

given väg i viljans hand

nådens nera väg i Faderns svar

Jesus är nådens feste i ton

giv ave i vägen

giv allvar i vishet

jaa visa svaret i nådens sols famn