Surahammar Fido famnar

vi sender gift i vägen

du rör famn i rum

enad famn i famnens röst

allvar famnar Gud

rör du min rum

vester lindar jag så vis rum svarar:

kom som rusta ris

kom som rusta rum

kom som kellans sol

kom som sinnets hjelp

kom vid rums vestersvar

jaa

kom som sinnets linda

jaa

kom i rosens lim

hjelpens ton som famnar

ge Gud minnet

ge Gud solens nåd

ge Gud rusta rosen i famnens svar

jaa

Jesus sender din svar så du famnar Guds allvar

havets lamm är i aldrig skola famnen sjelv svara

en ave rör din famn

ge Gud din rums visa svar

velsigna andens kella

eldens nåd i vägen

visa svaret för Guds kellas visa rum

andens kind visar nåd

- bibelcitat som berör mig? kan läsa och lära av?

kenner du nådens tvag,,,lim helsar du visar lammet vid vägen

läs i santas famns väg i Silvans gamla svar

se i kap.5 verser hjelper allvar

-kollar