Surahammar Fido famnar

allvar Jesus svarar

du svarar svaret som vi svarar i skolans svar

 din rum famnar jag så du visar jorden allvar i famnen

andens rum visar dig din rum

Guds svar är ton i rum som kan famna

 

havet elvan rör

himmel elden famnar

evan är i kellans famn

i svaret för domen

du ska famna rum

du ska röra jordens röst

ave sommar i rosens svar

Jesus sender din famn

du ave Jesus svar

bindande rums famn

tend rum i verlden

havet är i solens famn

-göra?   aktivt ?

hav i verlden rör verlden

ave kellan som rör din rum

ton ser svaret

du ave famnen i svaret

aska ska du röra

sommar ska du röra

din hjelp famnar sommar

domens rum är min

enad famn är kellans

-kan jag skriva ?  rakt av?

du skriver vårt rums fall

som ave jordens röst ska följa sinnets enade hjelp

himmel är vis

himmel är sinnets kella

din väg visar du vis svar

himmel famnade jorden

så rör din famn

skriv vår hjelp som är över jordens rum

vi ser solen röra domen

vi hjelper din svar

himmelssvar före jorden ska höra ton från sommarfamn

domen visar din verld ton som binder hjelpen i Guds svar

din rum följer Guds rum

före sendaren rör famnen

-skriva? så alla förstår?

heaven evan havet famnar så domen

visa jorden Jesus svar

öm rör god rum

famnen i solens verld