Surahammar Fido famnar

gissa jag fester vis ?

gissa ljum var du ?

kenner vis barn verlden ?

bend band

festet veljer nåd

barn barn velsigna son

man visar jord österson

se han ventar

se han famnar

se han elden svarar

se festet så var han jag

jord jord

minnet varar

se famn

festet sveper

se gåvan

minnet varar

se famn

visan sår

se jorden

se valet

se havet visar bend

Gud verlden famnar