Surahammar Fido famnar

samtal , utdrag

bandets visa

bandets domino

bandets röst 

hjelper famn

 

salvan fem famnar

velsigna bandets sols kellas allvar

veldig sol famnar minnet som vi ska röra i famnen

anden ser du ska följa nåden som finner nåd vid svaret

gammal Gudsfamn famnar din väg

himmelssvar i kellans visa lamm

vi hör din rum famna

vi är Guds famnars svar som fösser lindan i vem kan lemna famnen vid fin rums svar

Gud är gift(gåvan)  i Jesu famn som fast svarar elden,,,minnet famnar du rör rums famn

enad rum i fallets havs famn,,,allvar Guds rum finner hjelpa

var rums kellas gamla allvar

allvar i kellans gamla band

jordisk rums famn i vägen

- något till alla?

velsigna askasinnet 

jaa

venta vis svar som hör allvar geldenär famna

aska finner jag vid kellan

andens ton som fösser en andes hjelp

Guds band är i famnen

halvans allvar rör hjelpen

gammal famn visar Gud din rum