Surahammar Fido famnar

se havet rör din svar

allvar finner svaret

Ave bandet i tonen

skriv:

hjelpen är famnen som rör domen

så följer Gud din famn

se skolan är i malvans svar

Iman famnar vis rum

Gud ser din famn

dagen elden rör

 

nemner du ska skriva sommar visar dig famn

så sender du god rum i jord

föss din väg

visa Guds allvar

nådens allvar

visans svar

jordens famn

minnets svar

du ser hjelpen

du famnar Ave svaret

visa din namn

visa din svar

visa din svar Gud elskar hjelp

visa din svar tinder elskar famn

send så svaret till solens svar

så fösser jordisk allvar Guds famn