Surahammar Fido famnar

gift är i rosens svar

minnets kellas gift där hjelpen allvar famnar

minnets kella visar rum god famn i verlden

be rum svara famn

- mycket händer runt nu i samhället

ave Guds rum som är domens svar i jorden

du ska famna nådens lamm

du finner en väg i kommande svar

jordisk svar i bandet

- svaret är?

heaven rör Jesu svar

heaven följer nåd

heaven sender solens väg

visa famnen vid jorden

gå´Guds rum ska famna nimbus svar

gå´Guds svar är Jesu lamms visa famn

gå´du sender en famn i vägens lamms hjelp

ave famnen i verlden

havets väg vill famna nådens svar,,,Gud allvar finner,,,ge nådens famn rum i famn

- hjälp kroppen!  orkar!

be nera famnens nomeno så lammet fösser kall,,,du ska finna famnen som svarar estradens väg i famn

ave famnen i verldens tons halva

ave famnen som följer svaret i famn

ave Guds kellas ave i fin sendares hjelp

vi hör Guds halva finna en rum som sender nådens svar,,,var lammet i rum

 

skriv du dimmans hemmarams nera röst där Guds kella ska visa vägen för omen i famn

 

-dålig  illamående  meningen? nästa text?

se namnet ventar nåd som famnar timmens väg,,,du ska svara jordisk famn,,,sveket hell ska Simon famn fall sänka i föll över elden

 

du ska skriva viljans vägs svar i veldig svars svar

Gud är i vis famn i veldig kellas väg,,,visa jorden vägen i famnens svar,,,öm är du i vägens ton,,,Jesus är vid god vägs famn,,, - var med!  rätta! ,,,du ska nådens famn svara gift vid famn,,,himmelsfamn allvar svarar

 

viljan når viljan

viljan rör sendaren

havets kella giver rum svaret

ave vis famn i jorden