Surahammar Fido famnar

var Jesus tinder

Guds allvar

jag är elden för omen,,,se din rusta rum är minnet i havets svar

Gud svarar - vi svarar : sendaren ser jord

-hur?

festet är gammal sav

-visar?  här?

heaven fösser god rum,,,jaa,,,god svar,,,Ave god,,,följ Guds ton,,,minnet är jord vid eld

fönster visar vägen

visan sender rum

val är hjelp

val är kommande visa som helsar eld

BISTÅ ljum

VISA sol

RÖR ave

din rum kinden ska famna

-tacksam!  skriva på datorn?

(tyst suckar)

följ band vid anden

svara rum havets svar

din röst fösser domen

din väg visar hjelp

visa Gud rum före est ord i havet,,,domen är kindens,,,svara du ton,,,Jesus är din famn,,,för allvar istoria famnar,,,nera finner vi kindens rum,,,aska fösser svaret,,,elden är Josuas famn,,,vi ser,,,jaa,,,ser att nera är namnet

Gud bender där kellan

Gud hjelper hjelparen i god svar

jaa

varje ton är sommar

kant i sol som följer ros

-något hälsa alla?

evan ser en minne

lundens famn

äro kinden i mast

fem fösser eld vid jord

venta då min namn

minnets famn

visa vägen

visa vägen

finn svaret

mönster evan hjelper

meningens röst

vi rör

en tinder nera famnar

Mester är god sav

Mester vill famna

nera kastar Fadern istoria

vid din ventan

mönster rör lindan

jaa

eld ska rum tenda

vi svarar: velsigna din jord,,,jaa,,,velsigna Guds rum,,,valet rör jord,,,vi sender nåd i ave kind,,,