Surahammar Fido famnar

samtal lite roligt så kanske fler läser?

-pigg hela natten

jaa

såg rum svara min fall

- jag såg ljusen

jaa där santas linda svarade nomeno i famn

- varför kan jag bara se ljusen ibland?  de bara kommer

(he ler) tempen i Faderns hjelp ska följa nåd som svarar hjelpen,,,allvar visar vi du rör famnen,,,ge god rum sommar,,,jaa,,,vi följer tonen som svarar kellan,,,allvar fösser du vid bandet

- allvar nu?

hemma sender Gud vis famn,,,en hjelp som kan följa andens sol,,,jaa,,,vi följer nera din svar ave famnen i Guds väg,,,finner dimmans ton som famnar,,,aska minns hjelpen i famnen,,,andens gamla väg är i vis kella,,,du sender given sols sol som skapar nåd,,,be,,,du rör famnen i ventans givna kella,,,ave viljan i domens halva,,,ave Guds rums famn i Jesu lamms rum,,,ave viljans givna goda sols sendare där ventans nåd hjelper din famn

- skriva på hemsidan?

kempande nåd rör din väg,,,se Guds linda ska följa given ventans svar,,,anden allvar kan famna,,,du svarar hjelpen i svaret solens givna gamla band som sender en kellas bistå rum

-jag har tagit DNA om ursprung mm har många procent kvar sen tusentals år tillbaka (inlandsisen kvar i mitten av skandinavien) kom från norra Ryssland ner genom Finland :)

jaa,,,du fösste mistel som var eld i domens nera kella,,,du giver nimbus fina famn som rörde Gud famn

- vem var jag?  tex namn

asis ona (?) fallets ton,,,du var Guds veldiga lindas hjelp

-då?

jaa,,,du var minnet som fem rörde,,,jaa,,,du rörde vinter som kastade vester selvande best,,,du visade bandet som såg jag är nådens nera famn,,,hör du såg en allvar som timmens tend fistel svarade,,,jaa,,,du rörde Guds väg som fösste sendarens väg

-som idag då?

(he) ja där är du nera din gummas velde som var elden i nådens väg

-kvinna-man?

du var nemnaren som fem såg hjelpa vis rum ave nera gammal svar,,,vi såg du var en malva som fem såg minnas vägen

-idag?

jaa,,, vi ser du fösser nera Guds namne som famnar tend väg i tempel,,,bal i vester svar,,,Gud finner din väg som svarar hjelpen,,,Guds famn i rum i vem kan se hjelpen röra följets ton,,,hör vi ventar du ska finna andens nåd som ser du ska velsigna hjelpen,,,allvar är Guds famnar som fester dimmans ave Gud i famnen

-hur finna andens nåd?

bend bal i svarets tendande gamla väg - bal? bali selver så fallet visar hjelpen

- läste Rh- finns bara i norra europa   från annan värld? stod det  passar inte ihop med andra blodgrupper

(he) kenner hjelpen Guds havsfamn   - ja!   där kan du finna gift(gåvan) som finner din rum,,,jaa,,,vi rör nådens halva i Guds allvar,,,be,,,bandet svarar: jag famnen är svaret som du ska tenda i Faderns hjelp   - hur bäst? jag ger famn,,,jaa Jesus salva ska menniskor fössa,,,så vi svarar elden i vägen,,,ave Guds famn i minnets sols svar,,,var elden i minnets halva