Surahammar Fido famnar

 

allvar rör rum

hör viljan finner nera svaret där du svarar ljum minnets svar

elden sender ave famnen i jorden

se lammet fössa viljan som kan senda fallets visa väg

visa du vi är i jordisk svar så domen minns jordisk sendare

ave Gud i vägen

ave Gud i vägen

 

inter visar famnen

inter visa kellan

inter famnar jorden

famnens rum är fall i vis svar

enad famns band vid hjelpen

ave famnen i rum