Surahammar Fido famnar

velsigna famnen - fönster kan finna form i lindan

Gud säger:

kommande visas ton ska höra eld som hjelper dig ha stig

be

Gud sender eld till din väg

meningen är famn till jord

Mester är Guds rum i verlden

havets rum hör jord

gammal famn i svaret

var en tinder Gud ger,,,var vår verlds svar i famn,,,se,,,du ventar finna gifen famn som lender rör,,,

-förbereda?

där visar Gud fin gav hjelp

nåd är ljum ,,,sammanröstens tham

jaa rör du din namne så kallar Gud dig till hjelp

-vem?

velsignades svar,,,kend är form för kellan,,,hjelp Gud famna,,,visa sommar för lindan,,,din malva finner hjelp

velsigna

jaa

vi hör

visa Guds famn